Kinderopvang Krakeel voldoet aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. Ik ben in het bezit van het diploma leerkracht door het basisonderwijs. Na een inspectie van de GGD en een positieve beschikking van de gemeente, sta ik geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang (LRK) met registratienummer 405115386. De overige nummers kunt u opvragen bij Miranda en staan ook vermeld op uw contract. Hierdoor heeft u als ouder recht op kinderopvangtoeslag. Daarnaast ben ik in het bezit van een geldig certificaat EHBO en BHV voor kinderen. Ook ben ik in het bezit van een geldige VOG evenals mijn man.

Verder ben ik gecertificeerd erkend leerbedrijf (152690), dit betekent dat ik stagiaires de mogelijkheid bied om hier stage te komen lopen en zich verder te ontwikkelen.