Inschrijven kan digitaal middels ons online formulier, maar je kunt ook een formulier downloaden, uitprinten, invullen en bij ons inleveren.

Download hier het inschrijfformulier. 

Gewenste opvangvorm

Vaste opvangFlexibele opvang (BSO)weekend/nacht opvanganders

Anders, nl:

Gegevens ouder(s)

Naam

Geboortedatum

Nationaliteit

BSN nummer

Gehuwd/ongehuwd
GehuwdOngehuwdSamenwonend

Adres

Postcode

Woonplaats

Email

Telnr

Factuur per..
mailpost

Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)
Ouder (moeder) werkt bij bedrijf/instellingOuder (vader) werkt bij bedrijf/instellingOuder studeert

Naam bedrijf/instelling moeder:

Naam bedrijf/instelling vader:

Studie:

Betaalt de gemeente/UWV mee aan de kosten voor de Kinderopvang?

Graag polisblad toevoegen

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren? (AVP)

Graag polisblad toevoegen

Gegevens kind(eren)

Hoeveel kinderen wilt u aanmelden?

Naam kind

Geslacht
JongenMeisje

Geboortedatum

Opmerkingen

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.