Inschrijven kan digitaal middels ons online formulier, maar je kunt ook een formulier downloaden, uitprinten, invullen en bij ons inleveren.

Download hier het inschrijfformulier. 

  Gewenste opvangvorm

  Vaste opvangFlexibele opvang (BSO)weekend/nacht opvanganders

  Anders, nl:

  Gegevens ouder(s)

  Naam

  Geboortedatum

  Nationaliteit

  BSN nummer

  Gehuwd/ongehuwd
  GehuwdOngehuwdSamenwonend

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Email

  Telnr

  Factuur per..
  mailpost

  Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)
  Ouder (moeder) werkt bij bedrijf/instellingOuder (vader) werkt bij bedrijf/instellingOuder studeert

  Naam bedrijf/instelling moeder:

  Naam bedrijf/instelling vader:

  Studie:

  Betaalt de gemeente/UWV mee aan de kosten voor de Kinderopvang?

  Graag polisblad toevoegen

  Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren? (AVP)

  Graag polisblad toevoegen

  Gegevens kind(eren)

  Hoeveel kinderen wilt u aanmelden?

  Naam kind

  Geslacht
  JongenMeisje

  Geboortedatum

  Opmerkingen

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.